Moyen panier

$20,00

 • 5 X Bananes
 • 3 X Poires Bosc
 • 1 X Nectarine
 • 3 X Pommes vertes
 • 3 X Mineola
 • 1 X Carotte nantaise
 • 1 X Céleri
 • 1 X Oignon (2lbs)
 • 1 X Pois mange-tout
 • 2 X Tomates vigne
 • 2 X Zucchinis
23 produits